SALESMAN

KUMAR ANKIT 2020-01-20

Chinese Interpreter

Vu Minh Duc 2020-01-20

Korean Interpreter

Bui Hai Nam 2020-01-20

Chinese Interpreter

Nguyen Quynh Phuong 2020-01-20

HSE Officer

Nguyen Thanh Son 2020-01-20

Salesman

Nguyễn Văn Điệp 2020-01-20

Oversea Sales Executive

Phạm Xuân Thưởng 2020-01-10

Warehouse Operation Manager - Quản lý kho

Duong Van Tien 2020-01-09

Warehouse Operation Manager

Nguyen Van Xuan 2020-01-08

Warehouse Operation Manager

Đỗ Mạnh Kiên 2020-01-08

Equipment Automation Manager

Nguyễn Trọng Sơn 2020-01-08

Thư ký

Huỳnh Ngọc Tú 2020-01-07

Equipment Automation Manager

Laị Trung Hạnh 2020-01-07

Chief Accountant

Nguyen Thi Kim Thuan 2020-01-06

Sales Team Leader

Phạm Quốc Hùng 2020-01-03

Secretary

Ngô Thị Mến 2020-01-03

Import - Export

Nguyễn Hữu Tình 2020-01-03

Sales Teams Leader

Nguyễn Hoàng Nam 2020-01-03

Import & export manager

Nguyễn Minh Tâm 2020-01-02

Sales Manager - Sales B2B

Nguyen Nhat Thang 2020-01-02

TOP
Q&A