Korean Interpreter / Phiên dịch viên tiếng Hàn

 • 등록일: 2017-08-01
상세정보
 • 지원 분야별: 영어
 • 경력: 1 년 미만
 • 직급: 인턴
 • 근무타입: 풀 타임
 • 희망급여: 3,000$ ~ 4,000$
 • 직장 위치: District 1, HCMC
모집부분 및 업무사항
자격조건
근무조건 및 복지
회사 소개
 • 회사명: Best HR Solution
 • 주소: 26 Floor, Petroland Tower, 12 Tan Trao Street, Tan Phu Ward, Dist 7, Ho Chi Minh City, Viet Nam.
 • 회사 이메일: info.besthrsolution@gmail.com
 • 회사전화번호: 028 5416 5172
 • 홈페이지:
 • 상태: 가용성

TOP
Q&A