Gửi CV của bạn

Gửi CV của bạn

Bạn có thể nộp CV trực tuyến bằng cách gửi cho Best HR Solution theo form dưới đây. Mọi thông tin cá nhân trong Best HR  Solution xin cam kết bảo mật và chỉ gửi tới Nhà tuyển dụng khi được sự chấp thuận về nhu cầu công việc của ứng viên:

  • YOUR INFORMATION

  • Date Format: MM slash DD slash YYYY
  • YOUR CV

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, docx.
   (allow: jpg, gif, png, pdf, docx)
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
 

Liên Hệ

How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"
How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"