Thuê ngoài nhân sự

Giới thiệu về dịch vụ Outsourcing

QUY TRÌNH QUẢN LÝ STAFFING OUTSOURCING

 1. Triển khai dự án cho thuê lao động theo quy trình
 2. Tuyển dụng nhân sự theo yêu cầu của dự án
 3. Thực hiện các thủ tục nhận việc theo quy trình và luật lao động
 4. Ký hợp đồng lao động và phổ biến chính sách lao động
 5. Kết nối với khách hàng cập nhật tình hình và quản lý lao động
 6. Quản lý năng lực lao động, xử lý tranh chấp khiếu nại lao động
 7. Tổng hợp bảng công, tính lương, thưởng và thanh toán cho NLĐ
 8. Đào tạo, hỗ trợ, chăm sóc và giữ chân người lao động cho dự án

CÁC LĨNH VỰC CUNG ỨNG LAO ĐỘNG

 • Sản xuất
 • Xây dựng
 • FMCG
 • Chăm sóc khách hàng
 • Marketing
 • IT- Phần mềm
 • Logistics
 • Tài chính

LỢI ÍCH CỦA STAFFING OUTSOURCING

Tối ưu hoá chi phí và thời gian

 • Tiết kiệm thời gian, kiểm soát chi phí tổ chức, vận hành bộ máy quản lý nhân sự
 • Tư vấn và thiết kế cấu trúc nhân sự phù hợp thực tiễn tối ưu hoá chi phí đầu tư

Tối đa hoá hiệu quả

 • Quản trị tập trung vào hoạt động kinh doanh và phát triển
 • Cung ứng lao động nhanh theo từng khu vực yêu cầu đáp ứng cả về chất lượng lẫn số lượng.

Tránh rủi ro và trách nhiệm

 • Tránh rủi ro tranh chấp lao động
 • Đảm bảo quy trình quản lý người lao động theo luật và giải quyết tranh chấp lao động

Tăng tính linh hoạt

 • Giảm đầu tư vào hệ thống quản lý nhân sự
 • Quản trị nhân sự theo quy trình và hệ thống quản lý tiên tiến
 

Liên Hệ

How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"
How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"