Toàn thời gian Nộp đơn Lương : Negotiable

Quản lý dự án

  • Chia sẻ:

Mô tả công việc

Qun lý d án / Phát trin phn mm / Có kinh nghim làm kế hoch t 7 năm tr lên 

Mô tả công việc: Dẫn dắt dự án dịch vụ web / app thiết yếu dành cho sản phẩm stimulation golf của khách hàng và quản lí, sử dụng, vận hành máy chơi golf stimulation golf

Yêu cầu

  • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm PM dự án hoặc PM phát triển cho trò chơi / web / ứng dụng, v.v.
  • Những người có hiểu biết về cấu hình SW và phương pháp thực hiện dự án (quy trình cơ bản của quá trình develop )
  • Những người có kiến thức cao về công việc lập kế hoạch / phát triển / thiết kế
  • Những người có thể giao tiếp tốt tiếng Việt và tiếng Anh
  • Có kinh nghiệm trong phân tích và báo cáo dữ liệu / vấn đề (ví dụ: tốc độ tiến độ dự án, quản lý  lượng tác vụ gỡ lỗi, báo cáo Postmortem , v.v.)
  • Cử nhân trở lên các chuyên ngành liên quan đến máy tính

Ưu tiên

  • Những người có thể nói tiếng Hàn
  • Những người có kỹ năng thuyết phục tốt  , giao tiếp thốt
  • Những người có thể đi công tác nước ngoài
Ứng viên xin vui lòng gửi CV về mail: ywchang2000@naver.com

Công việc liên quan