Liên hệ

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính: Tầng 3, Mayfair Suites - Tòa nhà WMC, 102 ABC Đường Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.

Văn phòng Hà Nội: Lầu 2, Tòa nhà Trung Yên 1, Trung Hòa, Cầu Giấy Hà Nội.

Hotline:
(+84) 703 968 760 – Mr. Young-Wook Chang
(+84) 902 478 428 – Ms. Trang Trần
Or call:
(+84) 28 3837 2130 – Ms. JinA Yoon
(+84) 28 3837 2124 – Mr. Sunjin Kwon
(+84) 28 3837 2128 – Ms. Thảo Dương

Thông điệp

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 
 
How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"
How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"