Tuyển số lượng lớn

DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG SỐ LƯỢNG LỚN CỦA BEST HR SOLUTION

Đúng người – Đúng vị trí – Đúng thời hạn – Đúng số lượng

KHI NÀO DOANH NGHIỆP NÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ TUYỂN DỤNG THUÊ NGOÀI?

  • Đẩy mạnh mở rộng kinh doanh, mở chi nhánh mới, mở rộng quy mô
  • Cần sử dụng nhân sự trong thời gian ngắn và gấp
  • Cần tập trung nhân lực cho các công việc có giá trị cốt lõi
  • Lúc này, Bộ phân nhân sự nội bộ cần hỗ trợ để giảm tải áp lực và khối lượng công việc để tuyển đủ, tuyển đúng người. Yêu cầu tuyển dụng này đòi hỏi nhân sự công ty phải linh hoạt thay đổi kế hoạch, chiêu thức tuyển dụng cũng như sử dụng các dịch vụ thuê ngoài hỗ trợ.

Đối với dịch vụ Tuyển số lượng lớn, Best HR Solution cam kết chất lượng vượt trội:

  • Tiết kiệm thời gian, rút ngắn quy trình và thủ tục hành chính tuyển dụng để khách hàng tập trung phát triển kinh doanh
  • Tuyển Đúng người – Đúng vị trí – Đúng thời gian – Đủ số lượng
  • Bảo hành và tuyển mới thay thế kịp thời không gián đoạn
  • Chi phí cạnh tranh và hỗ trợ xuyên suốt dự án

Tuyển dụng đa ngành cho các vị trí Chính thức dài hạn, Tạm thời, Theo thời vụ, Theo KPI
Không chỉ tuyển dụng, Best HR mà còn tiếp tục đồng hành cùng khách hàng chăm sóc người lao động nhằm duy trì quan hệ hợp tác lao động lâu dài thông qua các chương trình đào tạo hướng nghiệp miễn phí, định hướng phát triển bền vững cho người lao động.

 

Liên Hệ

How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"
How to Add Friends on KakaoTalk:

1. Go to the third tab, which is the search tab.
2. Then click the "ID Search".
3. Type in your friend's KakaoTalk ID
4. There you go! Click "Add Friend" to successfully add your new Kakao friend
5. You can find your new friend in the "Friends List"